Utbildningar och tjänster

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

För att frigöra full potential hos medlemmar i gruppen, detta leder till nya perspektiv och stärkt kreativitet för att möta såväl dagens som morgondagens behov.
Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Strategisk förändring. För att förändring ska ske måste medarbetarna tänka, känna och agera annorlunda. Vi arbetar då med verksamhetens nu- och önskeläge samt mot och medkrafter för utveckling i organisationen.
Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

För nya och mer erfarna ledare. Anpassas efter gruppen och utgår från verksamhetsplaner och visioner.
Grupp- och teamutveckling

Grupp- och teamutveckling

Grupper bildas från olika syften och mål, vilket klargörs. Gruppmedlemmarnas egenansvar lyfts fram. För att effektivisera gruppen används deras olikheter.
Individuell handledning

Individuell handledning

Ibland kan enskilda medarbetare eller chefer behöva ett utomstående bollplank. Det kan ske antingen fristående eller som ett komplement till de teamutvecklingsprogram vi har.
Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

Riktar sig till samordnare, projektledare, teamleaders mm som jobbar i en grupp men som inte har chefsmandat.