Våra metoder

Alla organisationer är unika och arbetar under skilda förutsättningar

GMI har lång och omfattande erfarenhet av olika typer av organisationsstrukturer och de villkor och förutsättningar som här kan råda. Vi anpassar därför våra utvecklingsinsatser och handplockar konsulter till de specifika villkor som råder. GMI arbetar både med offentliga och privata uppdragsgivare. De offentliga uppdragen genomförs i huvudsak inom ramen för den offentliga upphandlingen.

De interna programmen är ett effektivt sätt att åstadkomma en anpassad och fokuserad verksamhetsutveckling för en grupp av medarbetare inom en organisation. Varje program är unikt och utformas tillsammans med uppdragsgivaren. Vi gör oftast en förstudie av organisationens nuläge – dess situation, behov och mål – och tillsammans med ledningen formulerar vi det önskeläge som utvecklingsinsatsen skall bidra till att uppnå. Med hjälp av t.ex. intervjuer och workshops fastställer vi utvecklingsprogrammets innehåll, upplägg, form och process. Genomförandet sker i nära samarbete med uppdragsgivaren, vars högsta ledning ofta deltar aktivt i processen.

Våra skräddarsydda program riktas till uppdragsgivare som har behov av fokuserade satsningar på ledar- och verksamhetsutveckling för olika grupper av medarbetare. Eftersom vi anser att uthållig utveckling kräver långsiktighet och mångfald vill vi vara en naturlig partner inom strategisk verksamhets- och ledarutveckling. Oberoende om uppdragen är akuta eller långsiktiga, stora eller små, kan vi utveckla lösningar som är anpassade för att möta dessas behov.

De interna uppdragen varierar till omfång och inriktning men kan normalt indelas enligt:

  • verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling
  • ledningsgruppsutveckling
  • ledarutveckling på olika nivåer
  • grupp- och teamutveckling
Att leda utan att vara chef