Gothenburg Management Institute

där människor utvecklas och verksamheter växer

Flexibelt

Hybrid, distans eller på plats, vi anpassar oss efter er.

Kvalitet

All vår förmedlade kunskap är evidensbaserad i modern forskning.

Service

Välj en av våra befintliga utbildningar eller kontakta oss så skräddarsyr vi efter dina önskemål och er organisations specifika behov.

Våra utbildningar och tjänster

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

För att frigöra full potential hos medlemmar i gruppen, detta leder till nya perspektiv och stärkt kreativitet för att möta såväl dagens som morgondagens behov.
Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Strategisk förändring. För att förändring ska ske måste medarbetarna tänka, känna och agera annorlunda. Vi arbetar då med verksamhetens nu- och önskeläge samt mot och medkrafter för utveckling i organisationen.
Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

För nya och mer erfarna ledare. Anpassas efter gruppen och utgår från verksamhetsplaner och visioner.
Grupp- och teamutveckling

Grupp- och teamutveckling

Grupper bildas från olika syften och mål, vilket klargörs. Gruppmedlemmarnas egenansvar lyfts fram. För att effektivisera gruppen används deras olikheter.
Individuell handledning

Individuell handledning

Ibland kan enskilda medarbetare eller chefer behöva ett utomstående bollplank. Det kan ske antingen fristående eller som ett komplement till de teamutvecklingsprogram vi har.
Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

Riktar sig till samordnare, projektledare, teamleaders mm som jobbar i en grupp men som inte har chefsmandat.

OM OSS

1982 stiftades Gothenburg Management Institute, GMI av Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Syftet bakom tillkomsten var att skapa en stabil och spännande aktör inom verksamhets- och ledarutvecklingsområdet. En brobyggande organisation mellan olika kompetensområden, mellan praktiker och akademiker mellan beprövad erfarenhet och vetenskap.

REFERENSER

Vad våra kunder säger

The art of management

Management är mer omfattande än vad man normalt inkluderar inom området ledarskap

Begreppet Management härstammar både från franskan likväl som från latinet och är till sin grundbetydelse betydligt starkare kopplad till praktisk kunskap (art) än till vetenskap (science) – “konsten att föra och leda” eller “att leda vid handen”.

Följ oss på sociala medier

Att leda utan att vara chef
Grupp- och teamutveckling
Individuell handledning

Tveka inte att kontakta oss om du undrar något