Verksamhetsutveckling

Verksamhets-
utveckling

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling innebär en strategisk förändring. För att verklig förändring ska äga rum måste de hårda och mjuka faktorerna i organisationsförändringen genomföras i samverkan. Strukturen och processerna samt de människorna som berörs måste gå i samtakt. För att åstadkomma en förändring måste medarbetarna tänka, känna och agera annorlunda.

När vi arbetar med verksamhetsutveckling behandlar vi vanligtvis:

  • Verksamhetens nu- och önskeläge
  • Mot- och medkrafter för utveckling och förändring
  • Struktur och processfrågor

Arbetssätt

Den verksamhetsutveckling vi deltar i baseras på en process där de ansvariga för verksamheten tillsammans med medarbetarna med stöd av konsulterna från GMI i olika steg beskriver målbilden och det förväntade önskeläge samt genomför problemformulering, analys och implementering av nödvändiga förändringar. GMIs stöd består i att stötta förändringsarbetet, bidra med coachning samt föreslå modeller, metoder och stödjande verktyg som säkerställer att processen förs framåt.