Om oss

Idéen bakom GMI

1982 stiftades Gothenburg Management Institute, GMI av Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad och Västsvenska industri- och handelskammaren.

Syftet bakom tillkomsten var att skapa en stabil och spännande aktör inom verksamhets- och ledarutvecklingsområdet. En brobyggande organisation mellan olika kompetensområden, mellan praktiker och akademiker mellan beprövad erfarenhet och vetenskap.

GMI har idag ett omfattande nätverk bestående av över 100 processkonsulter och ämnesexperter. Verksamheten genomförs idag i form av 70-80% specialanpassade interna uppdrag, resterande öppna program.

Vi arbetar både för offentliga och privata uppdragsgivare.

Vår brinnande ambition är att vårt engagemang i de uppdrag vi anlitas i bidrar till att få det att hända som man vill skall hända.

Om oss

G

Göteborg

Det är där vi har våra rötter. GMI stiftades här 1982 av Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg stad och Västsvenska industri och handelskammaren

M

Management

Ett paraplybegrepp som täcker in ledarskap, chefskap och verksamhetsutveckling

I

Institut

En inrättning för forskning eller utbildning · organisation med ett bestämt mål, oftast inom forskning eller utbildning.

Vårt motto är … för dem som lär ... Pro Discentibus