Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

Workshop där teori varvas med praktiska moment – föreläsning och övningar med blandning av självreflektion, diskussion i mindre grupper och gemensamma sammanfattningar. Personliga återkopplingar och speglingar kopplade till roller i organisationen.

Innehåll

Självledarskap

 • Vem är jag i min roll och som ledare Att leda och samordna utan att vara chef
 • Olika ledarstilar
 • Skillnaderna mellan medarbetare, chef, ledare och expert/specialist
 • Tillitsbaserat och det utvecklande ledarskap, UL (full range leadeship model)
 • Det indirekta ledarskapet, IL
 • Utmaningar för ledarskapet i omgivningen, gruppen och organisationen
 • Att leda och samordna ett arbete utan att ha chefsmandat

Gruppers utveckling och att få ett team att fungera

 • Arbetsgruppens dynamik och utveckling över tid
 • Skillnader och likheter mellan grupper och team
 • Att bemöta olika personlighetstyper i teamet
 • Så bygger du tillit inom gruppen och skapar effektiva grupper och team
 • Olika roller i teamet
 • Vilket ledarskap krävs i teamets olika faser
 • Ledarskap för tillfälliga team där sammansättningen och uppdraget ofta förändras

Att utveckla, förändra leda i motstånd

 • Att förankra och leda förändringar och att få med sig individer och gruppen
 • Att hantera svåra situationer
 • Förändringens fyra nycklar

Förarbete

Deltagarna fyller i och sänder in GDQ, MBTI och Belbins grupproller.