Våra tjänster

Grupputveckling

GMI har under många år arbetat med utveckling av arbetsgrupper och team för att utvecklas och nå uppsatta mål. Vi arbetar både med ledningsgrupper (chefer) och med arbetsgrupper (medarbetare).

Uppdragen är inriktade mot olika målsättningar tex att stärka, bevara och ge stöd till gruppen i syfte att skapa delaktighet, arbetsglädje, god gruppdynamik och för att påverka gruppens prestationsförmåga i positiv riktning och med ett hälsofrämjande förhållningssätt minska behovet av efterhjälpande insatser. 

Beroende på uppdragets karaktär använder vi olika metoder, modeller och verktyg tex Wheelans och Tuckers modeller för gruppdynamik, West och Edmondsons arbeten om effektiva team, Lencionis metod för att minimera gruppens dysfunktioner, Belbins identifiering av olika grupproller, Edmondson forskning om psykologisk trygghet och Drexler och Sibbets ”team performance model” för utveckling av ledningsgrupper.

Grupputveckling
Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

GMI har genomfört ett stort antal uppdrag med syfte att bidra till att identifiera visioner och mål samt strategier för att uppnå dessa. Vi arbetar med att underlätta för organisationer att nå sina strategiska mål och att stödja och bistå i utvecklings- och förändringsarbete. Våra uppdrag genomförs på individ-, grupp-, och eller organisationsnivå. 

På individnivå kan vi arbeta med Big Five, MBTI och eller UPP, på gruppnivå använder vi de redskap som beskrivits här bredvid och på organisatorisk nivå kan vi använda GAP-analyser, SWOT metodiken, balanserade styrkort, leankonceptet och eller olika former av utmärkelser, tex utmärkelsen svensk skola. 

I samarbete med våra uppdragsgivare arbetar vi även med olika program för utveckling av chefer och ledare på olika nivåer – nya ledare, erfarna ledare, indirekta ledare eller medarbetare som är intresserade av vad ledarskap innebär.