Björn Brorström - Den stora vändningen

Utgivningsår:2004
Omfång:126 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144036302

Styr- och organisationsmodeller är viktiga verktyg för att utmana de inarbetade föreställningar och ordningar som gäller inom en organisation. Den valda modellen kan visa sig vara framgångsrik och leda till avsedd förändring, men den kan också förkastas av medarbetarna varefter allt återgår till hur det var.

Björn Brorström beskriver och förklarar vilka effekter, avsedda eller inte, som kan uppstå vid organisationsförändringar. Han utvecklar även varför dessa effekter uppstår.

År 1997 omorganiserades sjukvården i Göteborg. Tre självständiga sjukhus slogs samman och Sahlgrenska universitetssjukhuset bildades. En divisionsorganisation med tio divisioner etablerades. År 2001 genomfördes ytterligare en omorganisation. Efter genomförandet av den senare organisationen kan en stor förändring noteras - men beror den på den nya organisationen eller är det något annat som förklarar utvecklingen?