Margareta Lycken - Vad är du för typ?

Förlag: Summarum
Bandtyp: Häftad, 
Språk: Svenska 
Utgiven: 200503, 
Antal sidor: 117
Upplaga: 2, 
ISBN10: 9163166402
ISBN13: 9789163166402

MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) är den mest använda analysmodellen för att beskriva och karaktärisera människotyper och karaktärer. Den bygger på CG Jungs personlighetsteori och består av 16 typer: Varje typ beskrivs med en fyrställig bokstavskombination exempelvis "ENFj". Bakom varje bokstav och kombination av bokstäver döljer sig beskrivningar av hur vi människor tänker, resonerar, värderar och hanterar den vardagliga tillvaron.

I denna bok har Margareta Lycken på ett enkelt, lättfattligt och överskådligt sätt lyckats beskriva det specifika och utmärkande för var och en av de 16 typerna. Texten varvas med figurer och talbubblor som förstärker och förtydligar.
Boken lämpar sig utmärkt som en första introduktion, som en ingång till MBTI. Många kan ha glädje av innehållet. Den enskilde som vill spegla och få perspektiv på sitt eget sätt att vara och verka. Ledaren, chefen, coachen, föräldern eller socialarbetaren som vill få en djupare insikt och förståelse för andra människors agerande och beteende.
Läraren eller konsulten som vill berika föreläsningen eller kursen kring personlig utveckling eller teamarbete med ett faktamaterial.