Program för Privat Sektor


GMIs öppna program är anpassade till både chefens, medarbetarens och individens utmaningar i arbetet och privatlivet.  Den grundläggande filosofi som ligger bakom våra utvecklingsprogram grundar sig på några få men väsentliga antaganden:

- ett ledarprogram skall baseras på att det sker en utveckling både av "mjuka" och "hårda" värden - personlig utveckling och verksamhetsutveckling skall gå hand i hand

- genom att exponera deltagarnas erfarenhet med att möta med de främsta praktiska och teoretiska företrädarna utvecklas den värdefullaste kompetensen

- att verka som  ledare är en komplex uppgift som innehåller en mängd olika komponenter. I våra program anlitar vi därför ett flertal experter och processkonsulter med olika kompletterande kompetenser

- vi anser att ledarutveckling framförallt är en praktisk kompetens - därför tillämpar vi upplevelsebaserad pedagogik och kombinerar denna med olika former av pedagogiska inslag.

                          

 

                  

                     Ledarutvecklingsprogram

                         för erfarna chefer

                    Ledarutvecklingsprogram

                             för nya chefer

                     Ladda ner broschyr!                           Ladda ner broschyr!
                Ladda ner aktuell information!                      Ladda ner aktuell information!