Öppna program för offentlig sektor - Programbroschyrer

 

Utvecklingsprogrammen är anpassade till de specifika förutsättningar som gäller inom den offentliga sektorn, den politiskt styrda organisationen och det offentliga uppdraget. 

 

Att vara ledare i en politiskt styrd organisation innebär att samtidigt kunna hantera flera olika aspekter och krav i en och samma situation. Du måste behärska att balansera det professionella, det politiska och de medborgerliga perspektiven. Det ligger en stor utmaning i att se hela denna bild och att få de ibland motstridiga perspektiven att samverka.

 

Kontakta GMI 031 10 98 80

 

 

     

 

Utvecklingsprogram för

förvaltningschefer

Utvecklingsprogram för

mellanchefer

Utvecklingsprogram för

nya chefer

Ladda ner broschyr!
Ladda ner broschyr! Ladda ner broschyr!
Ladda ner information! Ladda ner information! Ladda ner information!