Hur vi tänker - Nyckelbegrepp i våra uppdrag...

Stilbyte

Vi är inne i ett stilbyte, ett gigantiskt stilbyte. Att leda morgondagens arbete i en snabbt föränderlig, svårförutsägbar värld kräver andra och nya handlingar jämfört med dem vi använt fram till idag. Men man byter inte stil över en natt. Det kräver kunskaper om det som varit - de tillbakahållande krafterna likaväl som kunskaper om det som blir. Det kräver både en kunskap att förändra och ett metodiskt arbete för att utveckla de ledarstilar och organisationskulturer som bär företagen in i en ny tid.

Strategisk klarsyn

Våra program och insatser medverkar till en strategisk klarsyn för såväl enskilda ledare som hela ledningsgrupper. I olika forum granskar man sina prioriteringar, definierar sina avgörande handlingar samt söker nya vägar att ta hand om det som är viktigt och inte enbart bråttom.

Utåtperspektiv

De senaste åren har en massiv utåtriktning skett i de flesta verksamheter. Blicken riktas mot omvärlden - kunder, kundens kund, servicetagare, konkurrenter, leverantörer, såväl nationellt som globalt. Vi visar hur saker kan göras bättre, snabbare.

Affärsmässighet

Alla verksamheter baseras på ett antal fundamentala begrepp. Inom såväl privat som offentlig verksamhet måste fokus finnas på förmågan att kunna genomföra alla typer av affärer på sund grund. Man måste kunna de grundläggande reglerna som t.ex. förhandlare, projektledare och ekonomiskt ansvarig chef.

Förändringsförmåga

Den höga farten och kraven på förändringar är vi på väg att acceptera. Men hur vi hanterar kraven och förändringsförmågan, dvs hur vi skapar ny handling i hela verksamheten är frågor som vi på GMI borrar djupt i. Förbättring eller förnyelse, och i vilken grad, är en annan viktig aspekt.

Kompetens

Vi hjälper till med det strategiska greppet på kompetensutvecklingen, vi anlägger tillsammans en helhetssyn och vi är överens om att ny kompetens inte existerar förrän de nya efterfrågade handlingarna och aktiviteterna går att se. Företagets kompetens handlar ju om ledarskapet, medarbetarna och kulturen i samverkan. Att förena det befintliga med det nya. De erfarna med de unga. Kompetens är ny kunskap, men i än högre grad attityder, energi och engagemang att vara med och verkställa det nya.

Perspektiv

Impulser från omvärlden, konkurrenter, kollegor, andra branscher, från det idag okända. Det du inte tänkt. Våra verksamheter är komplexa. Dagens frågor löses inte alltid med dagens recept. Vi måste tänka i nya banor, söka andra mönster. Öppenhet, prestigefrihet, ett sökande förhållningssätt.

Trovärdighet

Smaka på ordet. Att vara värdig att tro på. Att kunna litas på. Att vara värdig att få förtroende. Som ledare, medarbetare, kund, samarbetspartner, leverantör... Det är kraft i ordet trovärdighet! Kanske trovärdighet är en av de starkaste drivkrafterna för att få engagemang, delaktighet och en rörelse åt samma håll. Att kunna förmedla trovärdighet kräver självinsikt och mod - som chef och som företag. Att våga ha en egen profil, stå ut i mängden och vara konsekvent.

Mänsklig värme

Tidlös. Har alltid fungerat som god grund för förändring.
Närhet - till skratt och andra känslor har en fantastisk effekt på oss människor. Vi kopplar av, vi blir fördragsamma och vi hittar lösningar.