GMIs kompetens står för...

Bredd

Våra uppdragsgivares verksamheter blir allt bredare och mer komplexa. Denna utveckling kräver samverkan mellan olika kompetenser, specialister och intressenter. Vi har kompetenser för att möta och hantera denna komplexa verklighet.

Ekonomer, Psykologer, Socionomer, Teologer, Pedagoger och Tekniker eller Forskare, Seniorkonsulter och Ledare från den offentliga förvaltningen likväl som från företag - alla arbetar i nära samverkan. Vi angriper frågeställningar från olika håll. För att få helheten. Aktuell forskning förenas med lång praktisk erfarenhet.

Engagemang

Ett av våra kvalitetsmärken. Vi engagerar oss seriöst och personligt från första kundkontakt till avslutat arbete. Vi vill vara, och är närvarande.

Långsiktighet

Med alltfler av våra kunder ingår vi strategiska partnerskap. Vi tar del av uppdragsgivarnas strategi, och med den som utgångspunkt påbörjar vi ett långsiktigt samarbete för att bidra till kundernas utveckling. GMI representeras i detta samarbete av en projektledare som vi kallar strategisk partner. I det strategiska partnerskapet formar aktörerna - ofta företagets ledningsgrupp - ett strategiskt forum. Här får deltagarna chans att systematiskt utveckla sin kompetens i de frågor som är viktiga för att strategin skall kunna genomföras framgångsrikt.

På utvecklingens framsida

GMI har närhet till högskolor och forskning och förmedlar genom sitt nätverk kunskaper och kontakter mellan framtid och nutidens verklighet. Broar byggs.

Humanistiskt och miljövänligt perspektiv

Vi tror att vi idag kan forma en humanistisk och miljömässig framtid. Därför lägger vi ett humanistiskt och miljöperspektiv på det vi gör - i stort och smått