Evert Gummesson - Relationsmarknadsföring

Bandtyp: Inbunden
Förlag: Liber AB (2002)
Upplaga: 3
Språk: Svenska
ISBN: 9789147063970

Evert Gummessons Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R har sålt i mer än 17 000 ex bara i Sverige. Boken är nyskapande och har blivit en kultbok bland marknadsförare. Philip Kotler lovordar den. Det gör också Svenska Civilekonomföreningens tidskrift och många andra. Nu finns boken i en tredje, betydligt omarbetad upplaga.

RM gör entré i det nya millenniet och Internetåldern som ett modernt alternativ till traditionell amerikansk marketing management. Den tredje upplagan fångar också de senaste årens utveckling inom CRM och one-to-one. E-business och e-relationen har fått ökat utrymme. Aktuella exempel och referenser har tillkommit.

Boken främsta styrka ligger i att den ger en helhetsbild och sätter in RM i hela företagets management. Den beaktar alla typer av marknadsföring - business-to-consumer, business-to-business, tjänster och service - och kopplar RM till organisation och redovisning. Nätverken spelar en central roll, all marknadsföring sker i nätverk av relationer i vilka parterna interagerar. Därför beaktas inte bara relationer till kunder utan också relationer till egna leverantörer, konkurrenter, myndigheter, media, personal, ägare, konsulter m fl. Även betydelsen av företagets sociala relationer betonas.

- Ett mycket viktigt mål för mig är att beskriva och förklara vad som rör sig i tiden, utan att bländas av hypade irrbloss, säger författaren.