GMIs öppna program för ledarutveckling

GMI har genomfört olika öppna program under 27 års tid. Som en viktig del i sin karriärutveckling har över 700 chefer genomgått vårt ledarprogram (GMP) och över 300 ekonomer har deltagit i vår diplomekonomiutbildning.

 

Vi anser att ledarutveckling framförallt är en praktisk kompetens. Därför tillämpar vi upplevelsebaserad pedagogik och kombinerar denna med olika former av pedagogiska inslag. Vi är också mycket måna om att de modeller och teorier vi använder antingen vilar på vetenskaplig grund och/eller bygger på beprövad erfarenhet.

 

GMI arbetar med öppna ledarutvecklingsprogram

- för den privata sektorn

- för den offentliga sektorn.

 

Kontakta GMI   031 10 98 80