Vår pedagogik

Pedagogiken i programmen är processinriktat och vi arbetar med upplevelse och problembaserad inlärning. Gemensam föredragning och gemensamma diskussioner, arbete i arbetsgrupper, enskilt arbete. Övningar och diskussioner avlöser varandra. För den som vill fördjupa och bredda sina kunskaper kommer deltagarna att få litteratur som kan användas mellan de olika kursdagarna.

 

I våra pedagogiska upplägg låter vi Kolbs teori om individers olika sätt att lära, genomsyra programmen för att skapa en förståelse för lärandet och i förlängningen stödja ett eget lärande kring ledarrollen:

Konkreta upplevelser (KU)

  • Reflektioner (R)
  • Abstrakt teoretiserande (AT)
  • Aktivt experimenterande (AE)
  •  

    I den samlade gruppen tar vi teoriavsnitt, storgruppsdialog, gör analyser, drar slutsatser och speglar olika fenomen gemensamt, inkluderande gruppdynamiska mönster. Öppenhet, nyfikenhet, reflektion och omprövning skall känneteckna arbetet.
    Våra utvecklingsprogram bygger på antagandet och erfarenheten att utmaningen i ledaruppdraget ligger i att hantera både de konkreta verksamhetsrelaterade uppdragen och samtidigt göra detta genom att processmässigt kunna frammana medarbetarnas hela kompetens och delaktighet - vi talar ofta om "vad som skall göras" och "hur detta kan göras".

    För att täcka upp dessa olika perspektiv arbetar vi med flera kompletterande konsulter. Dessa har olika roller och täcker olika perspektiv