Idéen bakom GMI

 1982 stiftades Gothenburg Management Institute, GMI av Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad och Västsvenska industri- och handelskammaren.

Syftet bakom tillkomsten var att skapa en stabil och spännande aktör inom verksamhets- och ledarutvecklingsområdet. En brobyggande organisation mellan olika kompetensområden, mellan praktiker och akademiker mellan beprövad erfarenhet och vetenskap.

GMI har idag ett omfattande nätverk bestående av över 100 processkonsulter och ämnesexperter. Verksamheten genomförs idag i form av 70-80% specialanpassade interna uppdrag, resterande öppna program.

Vi arbetar både för offentliga och privata uppdragsgivare.

 

Vår brinnande ambitionen är att vårt engagemang

i de uppdrag vi anlitas i bidrar till att få det att hända

som man vill skall hända.