Stefan Tengblad - Medarbetarskap i praktiken

Förlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svenska
Utgiven: 200603, 
Antal sidor: 312
ISBN10: 9144038984
ISBN13: 9789144038988

Medarbetarskap, det vill säga hur medarbetare hanterar relationen till arbetsgivaren och till övriga medarbetare, har under senare år uppmärksammats i många företag och organisationer.
Med utgångspunkt från begreppen ansvar, engagemang, förtroende och samarbete beskrivs hur medarbetarskap utövas inom olika delar av svenskt arbetsliv. Författarnas huvudbudskap är att medarbetarskap, liksom ledarskap, bäst utvecklas genom att relationen mellan chef och medarbetare stärks. Detta kräver ett samspel mellan engagerade medarbetare och närvarande chefer. De menar också att ett positivt medarbetarskap förutsätter insiktsfulla ledare med ett välutvecklat personalansvar. I boken får läsaren flera råd om hur ett konstruktivt medarbetarskap kan skapas.

Andra viktiga teman som ingående diskuteras i boken är:

Medarbetarskap i praktiken passar utmärkt som kurslitteratur vid universitetsutbildningar med inriktning mot arbetslivet.