Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen ansvarar för att det skapas en organisatorisk och operativ effektivitet, samtidigt som man arbetar med verksamhetens omvärld, framtid och strategi. Vi arbetar med ledningsgrupper som vill uppnå en effektiv samverkan och frigöra den fulla potential som varje medlem i ledningsgruppen har. Ledningsgrupper som med nya perspektiv och stärkt kreativitet vill möta dagen och morgondagens utmaningar.
Vi fokuserar på att utveckla gruppens inre dynamik och samspel och hur gruppen på ett ändamålsenligt sätt kan balansera det operativa och strategiska arbetet, att både representera den egna enheten och ta ansvar för helheten samt att agera som en enhetlig grupp med gemensamma mål och samtidigt konkurrera om organisatorisk position och begränsade resurser.

När vi arbetar med ledningsgruppsutveckling behandlar vi vanligtvis:

Arbetssätt

Ledningsutveckling anpassas efter varje ledningsgrupps specifika situation och behov: