Anlitade konsulter (exempel)

 

Jarl Ahlström

är pastor inom Svenska Missionskyrkan med inriktning på att möta människan i hennes egen miljö. Detta har de senaste 10 åren inneburit att han arbetat som pastor på Avenyns krogar och inom näringslivet. Han har även varit företagspastor på Ericsson Microwave Systems AB i Mölndal.

 

Hans Bergkvist

är civilekonom med lång erfarenhet av undervisning och konsultarbete inom området ekonomistyrning. Ofta anlitad och mycket uppskattad föredragshållare. Verksam vid Högskolan i Borås, handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt som konsult.

 

Claes Berlin
civilingenjör, MSc från Chalmers 1975. Claes har mer än 30-års erfarenhet av kvalitetsarbete både nationellt och internationellt i större systemprojekt. De senaste 12 åren har fokus legat på verksamhets- & processutveckling och certifieringar med kundnytta, värdegrunder, ledarskap medarbetaretillfredsställelse som ledord. Claes framhåller vikten av balansen mellan struktur och kultur i en verksamhet för att uppnå en god förankring i förändringar som på sikt skall ge effetivitet och lönsamhet.

 

Jonas Bommeskär

är tidigare lärare och officer vid flottan. Lång erfarenhet av ledar- och grupputveckling t.ex. via UGL. Omfattande erfarenhet av ledarutvecklingsprogram både inom offentlig och privat sektor.

 

Mikael Bjuhr

Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, med 20 års erfarenhet av utvecklingsarbete i läkemedelsföretag, livsmedelsindustri, kemisk industri, transport och logistik, verkstadsindustri, landstings- och kommunal verksamhet.

 

Karin Colliander-König

har en bakgrund som teolog och arbetslivspräst. Genom en fördjupad erfarenhet av mänskliga möten och en gedigen kunskap i etik, ledarskap och organisation har grunden lagts till en utbildning där mognad och förmåga att beröra samverkar. Med hennes breda perspektiv på människan i organisationen garanteras inspiration och nya infallsvinklar.

 

Clas Collin

Civilekonom med fokus på frågeställningar kring marknadsföring och varumärke.

 

Bo Ericsson
Bo har djup kompetens inom mätning av kund- och medarbetarlojalitet samt förbättringsarbete i hela organisationen. Bo har ett förflutet som personalchef och urvalskonsult och har haft ledande befattningar inom såväl privat som offentlig verksamhet. Bo har en förvaltnings- administrativ högskoleutbildning.

 

Marcus Frödin

är entreprenör och arbetar som utbildare, coach och föreläsare. Tidigare har Marcus både jobbat inom ungdomsentreprenörskapsorganisationen Communicare och som huvudansvarig för Arvikafestivalen. Han har därför mycket stor erfarenhet av att arbeta med och coacha utifrån ett ungt nytänkande perspektiv.

 

Lennart Gyllensten

organisations- och ledarutvecklingskonsult. Legitimerad psykoterapeut. Har ett stort intresse av att söka ny kunskap, man kan kalla det för "kunskapstörst". Vill gärna utveckla mig både vad det gäller ny kunskap från omvärlden men också öka på självinsikten. Jag tycker det är viktigt som yrkesman men framförallt som individ.

 

Benny Halldin

Tidigare underhållschef vid Berol Kemi. Konsult i driftsäkerhet och ekonomi för tekniker. Civilingenjör och civilekonom.

  

Lisbeth Hedelin

filosofie doktor i psykologi och filosofi har sin kärnkompetens när det gäller medarbetarundersökningar som handlar om psykosocial arbetsmiljö, livsstil och hälsa (sjukfrånvaro).

 

Marianne Hennix
Civilekonom stor erfarenhet från arbete med kvalitetsutveckling.

 

Torbjörn Jonsson

Civilingenjör, tidigare kvalitetschef vid processindustrin i Stenungsund. Examinator för utmärkelsen svensk kvalitet. Stor erfarenhet från införande och underhållande av kvalitets- och miljöledningssystem.

 

Carl Jönsson

Har tidigare varit officer med Majors grad och bland annat verkat som ledarskaps- och pedagogiklärare vid Infanteriets Officershögskola. Utbildad som handledare i UGL Carl har varit marknadsområdeschef vid ett statligt bolag med uppgift att marknadsanpassa organisationen. Carl är utbildad organisationskonsult och i rollen som konsult har Carl arbetat med ledar- och verksamhetsutveckling både inom offentlig som privat verksamhet.

 

Håkan Kenne

Har en fil mag i religionsvetenskap och är kursansvarig för det teologiska programmet SALT inom efk. Han är även pastor i Landskrona.

 

Jan Kronqvist
Skådespelare, att kommunicera.

 

Ingemar Larsson

Har lång erfarenhet från uppdrag relaterade till bl.a. marknadspositionering, kommunikations- och varumärkesstrategier inom både privat och offentlig verksamhet. Utbildad civilekonom.

 

Istvan Moldovan

Psykolog, ledarutvecklingscoach, elitspelare och elittränare bordtennis.

 

Katarina Moritz

Arbetar med professionellt bemötande och service. Har genomfört ett stort antal uppdrag för organisationer inom skiftande branscher. Workshops och föreläsningar baseras på bemötandets grundpelare, och anpassas sedan utifrån varje uppdragsgivares verksamhet.

 

Jan Nilsson

Har i sitt verksamma yrkesliv inom Human Resourses arbetet med utbildning, utveckling av personer/organisationer och strategiska förändringsprocesser. Han har mycket goda erfarenheter från chefs- ledarutveckling. Arbetat tidigare bl.a. som HRM-direktör i en av Sveriges största koncerner. Civilingenjör samt utbildad ämneslärare.

 

Jan-Klas Neuman

Har stor erfarenhet av arbete med omvärldsanalys och förändringsarbete i organisationer. Civilekonom och beteendevetare. Arbetar idag som rektor i Leksands kommun.

 

Marianne Nordmark

Är utbildad ekonom och beteendevetare med inriktning på arbets- & organisationspsykologi, ledarskap och pedagogik. Hon är även utbildad och certifierad UGL-handledare. Egen chefserfarenhet och har också uppdrag som extern styrelseledamot.

 

Lars Odén

Civilingenjör. Kvalitetsutveckling, EFQM, utmärkelsen svensk kvalitet. Tidigare produktionschef vid SKF.

 

Peter Olsson
Pedagog.

 

Michael Ostrelius 

är beteendevetare/författare med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Han har drivit utbildningsverksamhet i tjugo år och arbetar i huvudsak med att skapa förutsättningar för hållbar livsstil och hållbar arbetshälsa. 

 

Stig Ottosson

är civilekonom, teknologie doktor och professor i innovationsteknik. Med över 20 års erfarenhet av Change Management, har han i dessa ämnen formulerat aktuella teorier och metoder i tre egenförfattade böcker, som idag är kurslitteratur vid många högskolor och universitet. Han anlitas flitigt som föredragshållare och moderator.

 


Lars Rokkjaer

Specialiserad på människors villkor i organisationer, kommunikation mellan människor och "det reflekterande samtalet". Lars har en mycket stor erfarenhet från ledarutveckling inom en mängd svenska kommuner och landsting och är en mycket uppskattad processledare inom ledarutvecklingsområdet.

 

Egon Rommedahl

Utbildad teolog, terapeut samt handledare med psykoanalytisk inriktning. Har under flera år arbetat som konsult inom områdena etik, bemötande och grupprocessfrågor.

 

Martin Sande
Civilekonom, dialogbaserad utveckling.

 

Jan Tottmar

Kursledare och lärare i retorik, media och presentationsretorik. Har jobbat som radio - och TV-producent inom SR och TV4. Tidigare också VD för TV4 Sydost.

 

Björn Wannebo

Har en civilekonomexamen med inriktning på organisation, som kompletterats med EMBA examen samt beteendevetenskaplig påbyggnad. Björn har arbetat som internkonsult/projektledare inom Göteborgs kommun, kundansvarig inom Industrikredit med finansieringsfrågor, bankdirektör i Sparbankens Företagsdivision och sedan 1990 som konsult inom områdena ledning och organisation.

 

Petra Wahlström
arbetar med omvärldsanalys och trendbevakning i olika for­mer, med särskilt fokus på trender inom ekonomi, finans, bank och försäkring samt EU-relaterade frågor. Har tidigare erfarenheter från bland annat Europa-parlamentet i Bryssel och Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor. Civilekonom och Fil mag i statsvetenskap.

 

Anders Ydremark

har i sitt verksamma yrkesliv arbetet med utbildning, utveckling av personer/organisationer och strategiska förändringsprocesser. Han har mycket goda erfarenheter från chefs- ledarutveckling. Civilingenjörsexamen, diplomerad gestaltkonsult samt ett flertal kompletterande kurser inom ämnesområdet. 

 

Eva Åberg

Beteendevetare och organisationskonsult. Socionom. Keramiker. Mångårig erfarenhet av förändringsarbete på  såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Stor erfarenhet av ledarutvecklingsprogram och teambuilding inom både privat- och offentligsektor. Motivation, kreativitet och lärande med ett salutogent, lösningsinriktat perspektiv är framgångsfaktorer och grundbultar, liksom processinriktat arbetssätt.

 

Johan Åkesson

Civilekonom med lång erfarenhet av undervisning och konsultarbete inom området ekonomistyrning. Ofta anlitad och mycket uppskattad föredragshålare. Verksam vid handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt som konsult