Rolf Solli, Björn Rombach - Fiktiva förebilder

Förlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svenska
Utgiven: 200708
ISBN10: 9144044682
ISBN13: 9789144044682

De flesta har sett fler filmer än vad de har läst böcker. Och påverkas vi av våld på film så nog påverkas vi av ledarskap på film. Spelfilm är en underskattad normbärare när det gäller beteende i yrkeslivet.

Fiktiva förebilder är skriven inom ramen för ett forskningsprojekt där spelfilmer läses ur ett ledarskapsperspektiv. Syftet är dels att säga något intressant om ledarskap, dels att locka till ett mer medvetet filmtittande. Hur påverkas vi av ledare vi ser på film?

I boken analyseras nio filmer med avseende på vad de säger om ledarskap. Filmerna är: Any given Sunday, Matrix, Elizabeth, Beck - Mannen med ikonerna, Nixon, Bröderna Mozart, Life of Brian, Gudfadern samt Bron över floden Kwai. Varje film lyfter fram flera teman som i boken analyseras utifrån teorier som behandlar ledarskap.

Fiktiva förebilder vänder sig till ledare och blivande ledare. Den passar väl för studenter vid universitet och högskolor. Men vi hoppas också att boken blir läst av alla de som liksom vi själva intresserar sig för ledandets väsen.