Anlitade experter (exempel)

Björn Alarik
Ekonomie doktor, Handelshögskolan, Göteborg. Har lång erfarenhet från forskning och konsulting inom affärs- och strategiutvecklingsområdet.

 

Mats Andersson
Projektledare vid GöteborgsOperan.

 

Ulf Ahlén
VD Haldex Traction.

 

Gunne Arnesson Lövgren

Utvecklingschef Region Skåne.

 

Naima Benali

Läkare.

 

Torsten Björkman
Professor i sociologi med inriktning mot organisation och ledarskap och är chef för institutionen för ledarskap vid Försvarshögskolan.

 

Björn Brorström
Professor vid förvaltningshögskolan I Göteborg. Expert på den kommunala utvecklingen och organisatoriska frågeställningar kopplade hit.

 

Nicolai Cok

Coach in the arts of singing and table tennis, business caoac. Classical singer and singing teacher, allround coach of musicians, sports trainer and coach. Conservatories of Amsterdam, Vienna and Tiburg. Main formation by Rudolfo Celetti and Bernard Kruysen. Master in NLP and systemic coaching.  

 

Annica Dahlström
Professor i histologi, Göteborgs universitet. Talar om kvinnliga och manliga olikheter och konsekvenser för ledarskapet.

 

Patricia Enocson

Divisionschef Kirurgi, Region Skåne. Årets kvinnliga ledare inom vården 2012.

 

Gunnar Falkemark

Gunnar är professor, docent, forskare och lärare vid Statvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Gunnar är en uppskattad föredragshållare kring begrepp som makt, demokrati och lobbying.

 

Jan Gustavsson

Ekonomie doktor, hndelshögskolan, ekonomistyrning.

 

Ann Heberlein

Etikforskare

 

Susanne Hultén

Verksamhetsutvecklare vid Tandläkargruppen

 

Jan Johnsson

Är sedan många år en av nordens mest anlitade föreläsare inom områdena förändring och omvärldsanalys/framtidsfrågor . Han har tidigare bl a varit internationell generalsekreterare i en FN-organisation. Grundare av företaget Framför AB

 

Fredrik Jönsson
VD Flexlink.

 

Marie Karlsson

Universitetslektor och docent vid förvaltningshögskolan i Göteborg och med specialfokus mot offentligt rätt och förvaltningsrätt.

 

Gunnar Larsson
Tidigare utvecklingsdirektör på SAAB, Volvo, Audi, Volkswagen.

 

Stig-Göran Larsson
Tidigare utvecklingsdirektör på SAAB.

 

Richard Levi

Professor i rehabiliteringsmedicin. Läkaren och ledarskapet inom vården.

 

Rutger Linddahl
Professor och ek.dr. i företagsekonomi. Perspektiv på EU och var vi idag står i denna gigantiska samhällsförändring.

  

Lars Olenfeldt
Författare och chefskonsult på företaget Nytänkarna AB. Lars är en av de mest uppskattade föredragshållare som vi anlitat. Han ger på ett oförglömligt sätt begreppet lateralt tänkande en tydlig innebörd. Hans idéer tillämpas idag i många organisationer.

 

Stig Ottosson
Professor i innovationsteknik.

 

Hans Pettersson
Årets controller 2000.

 

Camilla Persson

Näringslivschef , Svedala Kommun. Utbildad lärare och i Business Economics and HR, Uppdala Universitet.

 

Rein Roseniit
F.d. sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Martin Rybeck
Tidigare utvecklingsdirektör på Volvo och VD Omninova.

 

Lennart Schön
Professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet.

 

Sven Siverbo
Professor, docent, ekonomie doktor och forskare vid Kommunforskning i Västsverige.

 

Rolf Solli
Professor vid GRI.

 

Roland Spånt

Fd chefsekonom TCO.

 

Carl-Magnus Stolt
Leg. Läkare, MD, Professor i humanistisk medicin vid Karolinska Institutet. Skriver böcker om och arbetar med det mellanmänskliga mötet.

 

Jan Sturesson
Seniorkonsult vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Han pratar om begreppen dåtid - nutid - framtid och vikten av att leva i nuet och föra ledarskapet in i framtiden. Att verka i nuet utesluter inte hänsyn till dåtid eller framtid men det är viktigt att känna till sin position för att kunna veta var man står idag.

 

Lupita Svensson

Socionom och disputerade 2006 vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintresse rör relationen mellan socialt arbete och juridik, icke-jurister som rättstillämpare, unga lagöverträdare och tvångsvård.

 

Axel Targama
Docent, forskare och lärare vid Handelshögskolan i Göteborg.

 

Stefan Tengblad

Ekon.dr., docent och professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde. Ansvarig för forskningstemat "Medarbetarskap i det moderna arbetslivet". Är författare till ett flertal böcker inom området medarbetarskap.

 

Ingela Thylefors

Leg. psykolog och docent vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

 

Per-Olof Wikström
Professor i industridesign.

 

Martin Öberg
Ekonomie licentiat, är lärare och forskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Egen konsultverksamhet inom specialområdet industriell markandsföring.