Lennart Lundqvst - Demokratins väktare

Häftad. Studentlitteratur AB 1998-01.
ISBN: 9144006780 / 91-44-00678-0
EAN: 9789144006789
Pris ink frakt: 230.00 SEK

Demokratins väktare: Vem har ansvaret för demokratins livskraft och fortlevnad? I första hand är det naturligtvis medborgarna, men de saknar i väsentliga avseenden möjligheter att ensamma ombesörja bevakningsuppgiften.

Om den svenska demokratin befinner sig i kris, som det enligt författaren finns goda skäl att anta, beror det
knappast på valsystemets utformning eller frekvensen av folkomröstningar.

Istället bör man se på de strukturella förhållandena i den offentliga makten, där förvaltningens position är central. De offentliga ämbetsmännen är dels demokratins tjänare, dels demokratins väktare. I väktarrollen ansvarar
de både för att verksamheten ombesörjs enligt vårt offentliga etos och för att medborgarna ges tillfälle att följa och, där så är möjligt, ingripa i skeendet.

Boken diskuterar ämbetsmännens roll i den politiska demokratin - vad den är och skulle kunna vara - och föreslår
åtgärder för att ämbetsmännen bättre ska kunna fungera som demokratins väktare. Den lämpar sig utmärkt för grundläggande kurser i förvaltning.