Boktips

GMIs styrka ligger i att ständigt använda sig av ett urval av de duktigaste konsulterna som marknaden erbjuder. Genom åren har GMI byggt upp en stor och stabil krets av kunskapare (konsulter) som inte enbart driver processen framåt ute i våra kurser av olika slag utan även tillför kunskap till sina respektive discipliner som författare och forskare på olika högskole- och universitets institutioner. GMI vill att även våra läsare av hemsidan får del av denna kunskapsrikedom. Här presenterar GMI ett antal författare och deras alster, samtidigt som du ges möjlighet att köpa böckerna.

 Demokratins väktare

Pris: 230:00 kr

En bok som analyserar frågorna kring vem som har ansvaret för demokratins livskraft och fortlevnad?

>> Läs mer

 Sväva mellan liv och död

Pris: 172 kr

En läkares daganteckningar

Skriven i dagboksform om mötet med sina patienter och om yrkesrollen som läkare. Boken innehåller korta notiser och poetiska reflektioner över livet och döden.

>> Läs mer

 Medarbetarskap i praktiken

Pris: 234 kr

Medarbetarskap, det vill säga hur medarbetare hanterar relationen till arbetsgivaren och till övriga medarbetare, har under senare år uppmärksammats i många företag och organisationer. Författarnas huvudbudskap är att medarbetarskap, liksom ledarskap, bäst utvecklas genom att relationen mellan chef och medarbetare stärks. Detta kräver ett samspel mellan engagerade medarbetare och närvarande chefer.

>> Läs mer

 Ledning och förståelse

Pris: 220 kr

I takt med att den individuella friheten ökat har ledare alltmer tvingats överge detaljstyrning som ledningsfilosofi. Istället har den viktigaste ledningsuppgiften blivit formulering av en vision som skapar gemensam förståelse bland medarbetarna. Men trots att ledare många gånger formulerat en klar vision och lagt ned stor möda på att informera om den tycks medarbetarna inte utföra arbetet i enlighet med visionen. Varför?

>> Läs mer

 Den stora vändningen

Pris: 310 kr

Styr- och organisationsmodeller är viktiga verktyg för att utmana de inarbetade föreställningar och ordningar som gäller inom en organisation. Den valda modellen kan visa sig vara framgångsrik och leda till avsedd förändring, men den kan också förkastas av medarbetarna varefter allt återgår till hur det var.

>> Läs mer

 Fiktiva förebilder

Pris: 275 kr

De flesta har sett fler filmer än vad de har läst böcker. Och påverkas vi av våld på film så nog påverkas vi av ledarskap på film. Spelfilm är en underskattad normbärare när det gäller beteende i yrkeslivet.

>> Läs mer

 Relationsmarknadsföring

Pris: 320 kr

Evert Gummessons Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R har sålt i mer än 17 000 ex bara i Sverige. Boken är nyskapande och har blivit en kultbok bland marknadsförare. Philip Kotler lovordar den. Det gör också Svenska Civilekonomföreningens tidskrift och många andra. Nu finns boken i en tredje, betydligt omarbetad upplaga.

>> Läs mer

 Vad är du för en typ?

Pris: 211 kr

Boken beskriver på ett enkelt och överskådligt sätt det specifika för var och en av 16 personlighetstyper. Texten varvas med illustrationer som förstärker och förtydligar.
Boken lämpar sig utmärkt som en introduktion till MBTI. Många kan ha glädje av innehållet. Den enskilde som vill få perspektiv på sitt eget och andras sätt att vara. Ledaren, coachen, eller socialarbetaren som vill förstå de personer man kommer i beröring med.

>> Läs mer

 Dynamisk Produktutveckling

Pris:

Ökad konkurrenskraft kan vinnas om dynamiskt synsätt används. Den dynamiska teotin utgår från industriek verklighet kopplad med experimentell forkning, sunt förnuft, tumregler och moderna fysikaliska teorier (bl.a kaosteorier och fjärilsteorin).

>> Läs mer

 Politik, mobilitet och miljö

Pris: 206 kr

Under senare delen av 1990-talet ville regeringen under Göran Perssons ledning skapa ett miljöanpassat transportsystem. Dessa försök har en egenskap gemensam. De har alla fullständigt misslyckats. Undrar Du varför så blivit fallet? Svaret får Du i denna bok.

>> Läs mer