Läsvärda böcker

En av GMIs ambitioner under åren har varit att bl.a. presentera ett antal bokrecensioner som har påverkat historien eller som är intressanta för att de speglar företeelser i samtiden eller att de tillför nyttig kunskap kring olika områden inom GMIs gebit - ledarskap och management.

Här finns både äldre- och nyare recensioner av läsvärda böcker.

 Himmel och helvete, Om företag, makt och ledarskap

Bo Ekman

>> Läs mer

 Medledarskap
- att skapa arbetsglädje genom delat ansvar

Bengt Hjalmarson 

>> Läs mer

Med den mänskliga naturen - inte mot!

Jan Wallander 

>> Läs mer

Ledarskapet ur medarbetarnas perspektiv

Sune Olsson 

>> Läs mer

 Bortom den nya ekonomin

Lorentz Lyttkens 

>> Läs mer

Jack Welch's memoarer

Jack. Straight from the gut. Jack Welch with John A. Byrne 

>> Läs mer

 Fönster mot framtiden

Niklas Lundblad (Uppsala Publishing House) 

>> Läs mer

Övertygandets ledarskap - om retorik vid strategiska förändringar

Tomas Müllern och Johan Stein 

>> Läs mer

Res Pyramiderna

Östen Ohlsson och Björn Rombach 

>> Läs mer

Becoming a manager - How new managers master the challenges of leadership

Linda A. Hill 

>> Läs mer