De tio bästa managementböckerna genom tiderna
(enligt Tom Peters)

Första plats

The Practice of Management, av Peter F. Drucker (Harper & Row, 1954).

Druckers första A till O genomgång av fenomenet management har stått sig mycket väl genom åren och är fortfarande en av de bästa managementböckerna. Många av de saker han sa var ignorerade från början, men de är nu viktigare än någonsin.

Kommentar Utveckling och Inspiration: Utan tvekan har Druckers bok varit en trendsättare för managementlitteratur som genre. Druckers bok är en skattkammare av vad som idag har blivit schablonbilder till följd av andra författares oblyga kopiering. I boken kan man exempelvis läsa om behovet av att skapa platta organisationer, gemensamma visioner, medarbetare som tar ansvar för sin egen utveckling och staber som skall ha en stödjande serviceroll i förhållande till den övriga organisationen. Druckers fortfarande mycket lättillgängliga text visar att mycket av det som lanseras som allra senaste nymodighet, har åtminstone 50 år på nacken. Jan Carlzons berättelse om stenhuggaren som var med och byggde en katedral kommer exempelvis från Druckers bok.

Andra plats

The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, av Alfred D. Chandler, Jr. (Harvard University Press 1977).

Detta är den bästa och definitivt den mest läsbara förklaringen av hur vi blev vad vi är idag från ett affärsstrategiskt och organisatoriskt perspektiv. Drucker må ha uppfunnit management i sin moderna tappning, men Chandler spårar ursprunget hundra år tillbaka. Att förstå detta ursprung är mer viktigt idag än vid tidpunkten för bokens utgivning. Att åstadkomma den dramatiska förändring som är nödvändig för affärsmässig överlevnad idag, behöver vi veta ursprunget till våra vanor och i vilken kontext som dessa en gång var förnuftiga.

Kommentar Utveckling och Inspiration: Tom Peters har genom åren gjort sig känd som den främste vedersakaren av traditionell organisering till förmån för små flexibla strukturer som förenas av en delad vision. Även om FNL-grupperna i Vietnam var framgångsrika så har exempelvis ABB inte varit lika framgångsrikt genom att kopiera Tom Peters idéer. Och även om Chandlers bok är grundlig och välskriven så är det en tegelsten som jag fortfarande efter tio år inte har orkat mig igenom. Men visst finns det massor av kunskap att hämta här för den uthållige.

Tredje plats

Job Creation in America, av David Birch (The Free Press, 1987).

Om Chandler är historiens mästare så är Birch framtidens mästare. Nationalekonomen från MIT tillhandahåller de bästa empiriska analysen av den revolution som äger rum i USA idag: de små och medelstora företagens återuppvaknande, vilka håller på att bli dominerande i många sfärer, från stål till kemikalier, datorer, bioteknologi och finans. Birch utmanar dagens konventionella visdom om stordrift och innovation.

Fjärde plats

The Winning Performance: How America's High-Growth Midsize Companies Succeed, av Donald K. Clifford, Jr., och Richard E. Cavanagh (Bantam, 1985).

Denna bok är ett gott komplement till de av Chandler och Birch och även Drucker som älskade The Winning Performance. Författarna utforskar innanmätet hos de nya superstjärnorna på den amerikanska scenen, de företag med mellan $25 miljoner till $1 miljard i omsättning. Boken är extra värdefull för jätteföretagens invånarna eftersom dessa företag håller på att omstrukturera sig till en kollektion i mediumstorlek.

Femte plats

The Change Masters: Innovation for Productivity in the American Corporation, av Rosabeth Moss Kanter (Simon & Schuster, 1983).

Den viktigaste utmaningen för stora företag är förändring. Och oavsett om det råder ett pressande externt tryck eller inte, tenderar vi alla att motsätta oss förändring intensivt. Kanter, en av de främsta uttolkarna av makt i organisationer, gör ett sofistikerat, tankfullt och praktiskt arbete med att behandla den hårda (och emellanåt underhållande) vägen till att bli mer innovativ.

Kommentar Utveckling och Inspiration: Böckerna på plats tre till fem handlar samtliga om förändring och innovation. Speciellt har Tom Peters tagit fasta på att stora företag måste bli bättre på förändring genom att bryta ned dessa i mindre och entreprenöriella strukturer. För Peters är ett traditionellt organiserat storföretag lika utrotningshotade som dinosaurier än gång var till följd av uppkomsten av små och framgångsrika däggdjur (konkurrenter) som springer i cirklar runt dinosaurierna (storföretagen) och fångar alla godbitar (affärsmöjligheter).

Sjätte plats

The Structuring of Organizations, av Henry Mintzberg (Prentice Hall, 1975)

Boken är stundtals lite obskyr, och är lite för akademisk för en del. Men alltför många företagsförvärv och omstruktureringar genomförs idag utan någon djupare eftertanke om organiseringens essens som sådan. Mintzberg tänker extra djupt på detta ämne. Varje obskyritet kan behärskas av en praktiker med en liten extra och omedelbart värdefull ansträngning.

Kommentar Utveckling och Inspiration: Mintzbergs bok är otvetydigt en av de mest kreativa försöken att förstå de grundläggande karaktärsdragen hos olika typer av organisationer. Den kan med fördel användas för att analysera och förstå organisationer även om den inte såsom många andra managementböcker föreskriver vilken strategisk inriktning en organisation bör ta, förutom att vara i harmoni med den omgivande strukturen.

Sjunde plats

Managerial Psychology, Fourth Edition, och Harold J Leavitt (University of Chicago Press, 1978).

Trendiga management-psykologiska böckerna fyller bokhandlares fyller dessa dagar, de flesta är av lägre värde än de träd som offrats för tryckningen. Men Leavitt är i en annan division. Han kan individers, gruppers och organisationer psykologi på sina fem fingrar - och är en utomordentlig författare. Boken är mycket sofistikerad och läsvärd.

Åttonde plats

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, av Michael E. Porter (The Free Press, 1980).

Porter är det hetaste namnet inom affärsstrategiskt tänkande idag. Men professorn från Harvard Business School är mer än het; han är bra. Han har tillhandahållit det mest noggranna analysschemat för konkurrensstrategi så här långt. Ta även Porters senare bok Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (The Free Press, 1985) i beaktande.

Kommentar Utveckling och Inspiration: Porters böcker om konkurrensstrategi har nått en välförtjänt framgång då de på ett konkret och praktiskt sätt sammanför kritiska faktorer för ett företags framgång till ett analytiskt schema. Men kanske har Porter varit för framgångsrik då hans konkurrensstrategi kan leda till ett allt för starkt fokus på externa faktorer såsom kunder, konkurrenter och leverantörer: etta kan leda till att man bortser från det egna företagets unika karaktär och styrkor genom att man söker sig till attraktiva branscher och produktområden istället för att utveckla en unika kompetens inom det man behärskar bäst. Porters konkurrensstrategi kan därför med fördel kombineras med ett resursbaserad strategisynsätt (Se exempelvis Rethinking Boundaries of Strategy, av Joyce Falkenberg och Sven A. Haugland, Handelshøjskolens Forlag, 1996)

Nionde plats

The Marketing Imagination, av Theodore Levitt (The Free Press, 1983).

Marknadsföringsmoden lanseras av guruer snabbare än företag byter reklambyråer. Men Levitt håller. Hans allt igenom läsbara bok har mer visdom per sida än någon annan marknadsföringstext som jag har stött på.

Tionde plats

Further Up the Organization, av Robert Townsend (Knopf, 1984).

När det kommer till sunt förnuft formulerat på ett ovanligt sätt är denna bok bättre än allt annat som har skrivits, eller kan tänkas kommer att skrivas, om management. Folk slukade den första versionen av boken (Up the Organization) när den dök upp 1970. Vi var förtjusta, men vi gick sällan till handling. Sedan blev alla av Townsends mardrömmar verklighet. Mr. T. är inte bara frispråkig, han har också smärtsamt och pinsamt rätt. Hatten av för företagandets främsta filosof/humanist/son-of-a-bitch.