Våra resurser och våra medarbetare

GMI har genom åren utvecklat ett stort nätverk inom akademierna och bland praktiker med erfarenhet från chefsbefattningar inom skilda verksamheter. Resurspersonerna i GMIs olika uppdrag och program återfinns i detta nätverk. GMI erbjuder konsultuppdrag, öppna utbildningsprogram samt skräddarsydda interna utvecklingsprogram. GMIs ambition är att omvandla de bästa teoretiska modellerna för ett effektivt lärande till praktik och resultat.

 

Administrationen